Propozice
Janušova festivalu dětských chrámových sborů a schol


O festivalu Josef Januš Program Propozice Porota Fotogalerie Předchozí ročníky Obdobné akce Kontakt

I. CHARAKTERISTIKA FESTIVALU

Smyslem festivalu je vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měl by být povzbuzením pro sbormistry i pro členy zúčastněných sborů a schol a jejich rodiče.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Festival je určen pro dětské chrámové sbory a dětské scholy včetně přípravných dětských oddělení chrámových sborů pro dospělé. Přihlásit se mohou sbory a scholy působící v pražské arcidiecézi, které jsou svých charakterem převážně dětské. Sbory a scholy působící mimo pražskou arcidiecézi, zejména pak sbory a scholy z ostatních diecézí české církevní provincie, se mohou po dohodě s pořadatelem účastnit jako hosté.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

Vystoupení každého sboru či scholy je časově omezeno, maximální délku vystoupení pro příslušný ročník festivalu určí pořadatel s ohledem na počet přihlášených sborů a schol. Sbor či schola v rámci svého vystoupení může zazpívat duchovní, lidové, dětské nebo obdobné písně dle vlastního výběru, které lze doprovodit strunnými nebo dechovými nástroji, popř. trianglem či zvonkem. Alespoň jedna z písní by však měla být vhodná k liturgickému používání ve smyslu směrnice České biskupské konference pro používání liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži. Pořadatel může po konzultaci se zúčastněnými sbory a scholami stanovit povinnou skladbu pro další ročník festivalu.

IV. HODNOCENÍ

Vystoupení sborů a schol hodnotí porota sestavená pořadatelem, která může zúčastněným sborům a scholám (včetně hostů) udělit ocenění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účast sborů a schol na festivalu je bezplatná, náklady spojené s účastí na festivalu si hradí sami účastníci. Vstup diváků na festival je bezplatný. Účinkujícím, členům poroty, divákům, jejich doprovodu ani ostatním zúčastněným není na festivalu povolena konzumace alkoholických nápojů, kouření, používání elektronických cigaret a požívání omamných nebo psychotropních látek. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů festival omezit nebo jej i odvolat.


© Janušův festival, 2017 Poslední aktualizace: 21. 9. 2017